běžecké Fotoobrazy Dlouhá trať

Podmínky použití

Obsah fotografií

Fotografie na serveru RaceShots.cz zachycují účastníky závodů, kteří jsou fotografováni na základě požadavku a objednávky organizátora akce. Svou registrací na závody potvrzují souhlas s fotografováním a zpracováváním fotografií. Fotografie jsou určeny primárně pro osobní potřebu a jsou striktně zakázána jakákoliv reklamní použití bez vědomí fotografované osoby. Pokud zachycená osoba nesouhlasí se zveřejněním, provozovatel serveru obratem označené fotografie stáhne a smaže z databáze.

Licence fotografií

Pořídit fotografie můžete v jedné z následujících licencí. Po zakoupení nesete odpovědnost za nevhodné užití fotografie.

Licence Osobní použití

 • Fotografii v licenci "Osobní použití" může využít pouze zachycená osoba.
 • Po zakoupení licence není omezeno její použití na soukromém webu, blogu či sociálních sítích.
 • Fotografii v tiskovém rozlišení lze tisknout a soukromě využívat v jakékoliv podobě.
 • Koupí licence k fotografii se nepřevádí autorské právo, čili zakoupenou fotografii nemůžete vydávat za svoji vlastní.
 • Je zakázáno fotografii používat komerčně, nebo předávat licenci třetím osobám bez vědomí autora fotografie.

Licence Redakční použití

 • Fotografie v licenci "Redakční použití" (dále jen RP) jsou určeny pro použití ve zpravodajství.
 • Fotografie v licenci RP není možné použít pro komerční účely.
 • Licence RP dovoluje použít obrázky jako ilustrační k věrohodným zpravodajským článkům v novinách, časopisech a na internetu.
 • Koupí licence k fotografii se nepřevádí autorské právo, čili zakoupenou fotografii nemůžete vydávat za svoji vlastní.
 • Fotografie zakoupené v licenci RP není možné zásadním způsobem upravovat nebo měnit. Povolené jsou pouze základní úpravy (ořez, úprava jasu a kontrastu), a to za předpokladu, že nebude ovlivněna vypovídací hodnota fotografie.
 • Fotografie nabízené v licenci RP mohou obsahovat viditelná loga společností a tváře osob, které nepodepsaly Model Release (svolení k užití fotografie ke komerčním účelům). Proto není možné použít tyto fotografie ke komerčním účelům. K fotografiím zakoupeným v licenci Editorial je nutné vždy zveřejnit copyright ve tvaru: © Jméno autora | SportShots.cz